Höstmöte 2018-11-04

Höstmöte 2018-11-04 i Rösebo-lokalen

Till föreningens höstmöte, som traditionsenligt hålls i början av november, hade det anslutit sig 64 personer.

Mötet inleddes med att föreningens ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna.

Hans Skarholm berättade om föreningens verksamhet och de cirkelmöten som hålls varannan vecka. F.n. arbetar vi med att samla in berättelser med anknytning till gamla vägar och stigar som i många fall har försvunnit. Det kan handla om hur någon gick på stigar genom skogen till och från skolan. Vi kommer att rita in dessa vägar i anknytning till beskrivningar på en karta ihop med berättelsen.

Vi har under de senaste åren arrangerat flora-vandringar runt om i bygden och haft flora-möten där det i ord och blid presenterats mer detaljerad information om våra fynd. Vi har haft ovärderlig hjälp av Bo Eriksson från Uddevalla Botaniska förening.

Vi följer även i nutid vad som sker i vår bygd i form av in- och utflyttningar, födslar m.m. och vi ser att det sker en viss generationsväxling och att fler barn kommer till Rösebo skola.

Därefter vidtog underhållning i form av Eivor Jansson från Tjörn som spelade och sjöng populära och välkända låtar.
Eivor växte upp i en musikintresserad familj och hon berättade mellan låtarna  anekdoter om sitt liv som lärare och hur musiken har följt henne som en röd tråd genom livet.

Under mötet serverades smörgås och kaffe.

Som vanligt var sista punkten på mötet lotteri till vilket rikligt med gåvor hade skänkts av mötesdeltagare och andra.

Jan Larsson tackade de närvarande och avslutade mötet.