Styrelsemöte 1991-10-22

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte med ”Vår Bygd 1891” tisd, den 22/10 1991.

§ 1.
Till justeringsman för mötet valdes Karl-Anders Andersson.

§ 2.
Beslutades om höstträff sönd. 24 nov kl. 14.00. Sven Karlsson, Vargön skall bli vår underhållare. Vidare skall vi sätta upp våra gamla foton igen eftersom många uttryckt önskemål om det. Kaffeservering och lotterier kommer också att höra till.

§ 3.
Ordf. Arne Hallsten och kassör Arne Birgersson omvaldes att var för sig vid behov kunna kvittera ut pengar på föreningens bankkonto nr 7526-26-28087.

Kopperud den 22/10 -91
Ragnhild Hallsten/sekr

Justeras:

Karl-Anders Andersson