Styrelsemöten

Styrelsemöten hålles i Rösebo-lokalen tre gånger per år.