Styrelsemöte 2011-03-15

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte fört med Föreningen ”Vår Bygd 1891” den 15 mars 2011.

Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1.
Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Hallsten.

§ 2.
Till styrelse valdes:
Ordf. Arne Hallsten, Kopperud
V. ordf. Jan Larsson, Hästefjord
Sekr: Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs
Kassör: Ragnhild Hallsten, Kopperud.
Övriga i styrelsen: Åke Persson, Rotenäs, Kerstin Larsson, Hästefjord och Anita Tangegård, Rotenäs.

§ 3.
Beslutades att ordf. Arne Hallsten och kassören Ragnhild Hallsten var för sig får tillstånd att disponera föreningens bankkonto i Swedbank.

Kopperud 21 mars 2011

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Gunnar Hallsten