Sundsholm

Här (0,9 Mb) finner du samling av bilder från byn Sundsholm. Bilderna är insamlade från medlemmar i föreningen Vår Bygd 1891 och är osorterade.