Startsida

Floravandring lördag 15 juni 2024 kl. 14.00 i Rösebo-viken

Vi bjuder in till floravandring i Rösebo-viken lördag 15 juni kl. 14.00.
Vår floraspecialist Bo Eriksson kommer att guida oss.

Området betas nu av 10 kor av rasen Belted Galloway och de har två kalvar. De kommer att följa oss med intresse men håller sig för sig själva.

Ett syfte med vandringen i Rösebo-viken, vilket är den fjärde i ordningen, är att följa de förändringar som har skett på markerna, dels på den våtmark som djuren vandrar i, och dels på eventuella förändringar i floran i det skogsområde djuren har tillgång till. Skogsområdet, som i huvudsak var barrträd, avverkades för ca två år sedan.

Anpassa klädsel, speciellt skodon, efter vädret.

Parkering kan med fördel göras vid Rösebo-lokalen. Det blir en promenad på ca 500 meter till samlingspunkten, från Rösebo-krysset riktning mot Vänersborg. Annars visar skyltar vid vägen för den som vill försöka hitta parkering nära.

Tag med kaffekorg.

Alla är välkomna!

————————————————————————————

Planerade aktiviteter sommaren-hösten.
– Bussresa lördag 10 augusti. Vi har nu planerat resan och du kan läsa om den här.
Har du frågor och/eller vill anmäla ditt intresse, kontakta Jan Larsson, tel. 073 804 3078.

– Bygdedag söndag 18 augusti
Bygdedagen är under planering men redan nu har vi en aktivitet klar.

13.00–14.00 • söndag 18 augusti
Friluftsgudstjänst hos Lars Krantz i Binäs. Ta gärna med något att sitta på och kaffekorg.

– Höstträff söndag 27 oktober

Vi återkommer allteftersom med mer information om de aktiviteter där vi gärna ser att medlemmar och andra intresserade deltar.
Följ oss!

————————————————————————————————————–

Sammanfattning av vandring i Rösebo och Skarbo 1 maj 2024

Till ett torrt och lagom varmt vandringsväder hade 33 personer mött upp.
Starten var vi Rösebo-lokalen.

Jan Larsson ledde vandringen och Ragnhild Hallsten läste undervägs om de platser och personer som hade anknytning till resp. ställe.

Redan vid starten fick vi information om Rösebo-lokalen som med frivilliga krafter byggdes 1991.


På andra sidan vägen finns en byggnad som under en period var missionshus. Rösebo missionsförening bildades 1930 och verksamheten pågick fram till 1980-talet. Den drivande kraften i missionsföreningen var Gunnar Strömberg, Stenerud.

Vi vandrade sedan vidare till Månselyckan. Namnet är troligen efter en tidigare torpare Anders Månsson. Genom åren har det bott flera olika familjer och Ragnhild fördes oss igenom en del av de livsöden som berör.

På platsen finns rester av husgrunder från byggnader som tillhört Månselyckan.

Vi såg även på en kanske 150 år gammal källare. Ett mästerligt byggnadsverk av en skicklig hantverkare och som stått emot vädrets makter i alla dessa år.


Vid kanten av, och utsikt över, Kopperudsmossen tog vi en kaffepaus i det behagliga vädret.


Vi gick sedan vidare över gränsen från Rösebo över till Skarbo och till gården Stenerud. Gården har genom åren bytt ägare flera gånger.
De nuvarande byggnaderna byggdes i början av 1920-talet. 1929 köptes gården av Gunnar Strömberg och gården är kvar i släkten.
Gunnar Strömbergs släktingar är nu i gång att renovera byggnaderna för framtida bruk.

Vi avslutade vandringen genom att gå vägen tillbaka till Rösebo-lokalen.

—————————————————————————————————————

Sammanfattning av årsmöte med föreningen vår bygd 1891 i Rösebo-lokalen söndag 2024-03-10

Till mötet hade 68 personer mött upp.

Ordförande Jan Larsson hälsade deltagarna välkomna.

Hans Skarholm berättade om föreningens aktiviteter och gjorde en återblick på 2023.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna. Se årsmötesprotokollet här.
Att speciellt notera från årsmötet var en stadgeändring. Hittills har vi i stadgarna skrivit att kallelse till årsmötet ska ske skriftligt. En modernisering har bedömts som motiverad. Den nya skrivelsen, som godkändes av årsmötet, är:
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet senast 2 veckor före årsmötet via föreningens officiella informationskanaler.

Ragnhild Hallsten och tre av styrelsen medlemmar, Göran Hallsten, Jan Larsson och Hans Skarholm, tackades för det arbete de genomfört under 2023.

Därefter följde en paus med kaffe och smörgås.

Filmaren och mångsysslaren Jan G Andersson medverkade, berättade och visade en film om projektet ”Timmerlada får nytt liv”.

Det handlar om att delar av en lada flyttas från Tveta i Värmland till hembygdsgården Granbacken i Gestad och blir material till renoveringen av en ladugård.

I filmen visades också hur man bygger en stenmur.

Mötet avslutades med det traditionella lotteriet.

—————————————————————————————
En sammanfattning av föreningen ”VÅR BYGD 1891″ höstmöte i Rösebo-lokalen söndag 29 oktober 2023.

Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna till höstmötet.
Till mötet hade det kommit 67 deltagare.

Hans Skarholm berättade om föreningens arbete i cirkelmötesgruppen som träffas varannan vecka och även om de aktiviteter som föreningen arrangerat under året.

Hans presenterade även en intervju som Jan gjorde med Åke Aderum för en del år sedan.

Intervjun spelades in och videon kan ses här, ca 30 minuter (Youtube).

Därefter läste Ragnar Hallsten en dikt ”Lösöreauktionen”, okänd skald, som är en slags betraktelse över de förändringar som skett inom jordbruket och livet på landet under decennier.
Du kan läsa dikten här.

Duon Janssons Frestelse tog sedan vid och spelade och sjöng i två omgångar med en kafferast emellan.


Du kan se ett exempel från deras spelning här.

Därefter vidtog det tradionsenliga lotteriet med gåvor som generöst lämnats av flera av deltagarna för utlottning.

Mötet var en del i Vänersborg kommuns Kulturvecka.

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse och välkomnade alla tillbaks vid våra kommande aktiviteter.

————————————————————————————–
Videospela