Sammanfattning årsmöte 2024

Sammanfattning av årsmöte med föreningen vår bygd 1891 i Rösebo-lokalen söndag 2024-03-10

Till mötet hade 68 personer mött upp.

Ordförande Jan Larsson hälsade deltagarna välkomna.

Hans Skarholm berättade om föreningens aktiviteter och gjorde en återblick på 2023.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna. Årsmötesprotokoll Vår Bygd 2024 här.
Att speciellt notera från årsmötet var en stadgeändring. Hittills har vi i stadgarna skrivit att kallelse till årsmötet ska ske skriftligt. En modernisering har bedömts som motiverad. Den nya skrivelsen, som godkändes av årsmötet, är:

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet senast 2 veckor före årsmötet via föreningens officiella informationskanaler.

Ragnhild Hallsten och tre av styrelsen medlemmar, Göran Hallsten, Jan Larsson och Hans Skarholm, tackades för det arbete de genomfört under 2023.


Därefeter följde en paus med kaffe och smörgås.

Filmaren och mångsysslaren Jan G Andersson medverkade, berättade och visade en film om projektet ”Timmerlada får nytt liv”.

Det handlar om att delar av en lada flyttas från Tveta i Värmland till hembygdsgården Granbacken i Gestad och blir material till renoveringen av en ladugård.

I filmen visades också hur man bygger en stenmur.

Mötet avslutades med det traditionella lotteriet.

Läs mer: Sammanfattning årsmöte 2024