Test PP

Här är en PP. Blev rätt stora filer men i och med att de skulle visas på duk så fanns ingen anledning att dra ner på bildstorleken vilken man bör göra om det ska läggas ut på en hemsida.
Bilder Skarbo skola (PP)

Eller helt enkelt göra om PP-filen till PDF. Blir en mindre fil och alla kan garanterat öppna filen.
Bilder Skarbo skola (PDF)